veelgestelde vragen

Waarschijnlijk zijn er nog veel vragen, bijvoorbeeld: neemt crowdfunding risico’s met zich mee? Wat kan ik ermee verdienen? Wat is de planning? Kijk hier voor een antwoord op jouw vragen.

Over de risico’s
Als jij deelneemt leen je feitelijk geld uit aan De Klashorst VOF (vennootschap onder firma) en daar staan geen concrete zekerheden tegenover, behalve de door jou en ons getekende overeenkomst. Primair liggen alle risico’s bij ons. Wij moeten er voor zorgen dat wij jou tijdig kunnen terugbetalen inclusief de geboden 4% rente. Wordt het onverhoopt geen succes, dan zijn wij persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden inclusief de door jou en anderen verstrekte leningen. Dit is natuurlijk niet waar wij van uitgaan, want wij hebben er alle vertrouwen in dat De Klashorst en de Skyte NatureLodge een succes worden, ook financieel. Dus dat wil zeggen dat de Klashorst voldoende omzet maakt om jouw inleg binnen 8 jaar met 4% rente terug te betalen.

Dus heb jij vertrouwen in ons ondernemerschap en ben jij enthousiast over de Klashorst en nog meer over de Skyte NatureLodge? Dan kun jij vol vertrouwen een voorintekening doen. Heb jij geld beschikbaar en kun je het wat langer missen? Doe dan mee. Het mag dus ook een relatief bescheiden bedrag zijn.

Komt het bedrijf onverhoopt in andere handen, dan zal worden bezien of de lening tussentijds (eventueel deels) kan worden afgelost of dat deze (eventueel deels) wordt overgedragen aan nieuwe eigenaren. Dit kan aan de orde zijn doordat wij het bedrijf –bijvoorbeeld door ziekte of overlijden- niet voort kunnen zetten. Maar ook jou kan wat overkomen, dus het is zaak dat je de overeenkomst en het door ons jaarlijks te verstrekken financieringsoverzicht goed bewaart en dat de informatie vindbaar is voor eventuele erfgenamen, een executeur testamentair of de notaris.

In het slechtste geval kan De Klashorst niet aan haar verplichtingen voldoen en dan ben jij één van de schuldeisers. Dan bestaat de kans dat je jouw geld (aflossing en rente) later, slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt, zeker als De Klashorst onverhoopt failliet zou gaan. Kortom; er is wel sprake van enig risico, maar wij zullen er alles aan doen om onze verplichtingen na te komen.

Over de planning
Naast de financiering zijn er nog een paar hobbeltjes die moeten worden genomen alvorens de schop in de grond kan. Zo zijn we nu bezig met het aanleggen van nieuwe infrastructuur naar het uitbreidingsgedeelte en het bouw- en kampeerrijp maken van dit gedeelte. Sowieso komen er dan circa 15 kampeerplaatsen met elektra bij bovenop de plekken voor 2 Skytes en de safaritent die we hierheen willen verplaatsen. Daarnaast is er overleg gaande met gemeente en provincie over de vraag of er nog vergunningen en/of een ontheffing nodig is hiervoor.

De planning voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

  • Overleg met de gemeente over de eventueel benodigde omgevingsvergunning;
  • Verder opzetten van de crowdfunding zodat er eind 2017 voldoende budget is voor de realisatie van 2 Skyte NatureLodges;
  • Mogelijk opbouw van de eerste Skyte NatureLodge eind september/begin oktober;
  • Opstarten en structureren partneroverleg en arrangementen in het kader van de Vechtdal NatuurExperience;
  • Plaatsing 2 Skytes (voor 1 april 2018, zodat ze klaar zijn voor het kampeerseizoen).